Historie
V minulosti prý hrad Potštejn konkuroval mnohým opevněným stavením v Evropě. Býval nejmohutnější a nejpevnější stavbou široko daleko. Hrad založil koncem 13. století Procek z rodu Drslaviců, pocházejících z Plzeňska, kteří v povodí Divoké a Tiché Orlice prováděli rozsáhlou kolonizaci. Hrad byl v historii dobyt pouze jednou – samotným Karlem IV.

Před vstupem do areálu se nachází hluboká jáma z doby Viléma z Pernštejna, sloužící v dobách minulých jako studna. Podle pověsti do ní byla kdysi spuštěna kachna, která pak pod kopcem vyplavala na Divokou Orlici. Dnes je však otvor zasypaný.

Králický Sněžník.
Králický Sněžník vábí v létě nejen na kýchajícího slona ale i na sněhová pole

Honba za pokladem
Bylo nebylo… Poklad na místě prý schoval loupeživý rytíř Mikuláš ve 14. století. Bohatství pak hledal ve zpustlém hradu hrabě Chamaré, ale marně. Osudy hraběte Chamaré inspirovaly dokonce spisovatele Aloise Jiráska k sepsání románu Poklad. Příběh hledání pokladu byl také zfilmován. Hrabě totiž hledal neuvěřitelných pětatřicet let.

Jedna z pověstí říká, že se podivné dveře k pokladu skutečně našli. Objevil se však na nich nápis: Ještě není čas! Pak se údajně ozval děsivý řev, kopáči vzali nohy na ramena a hrabě nechal dveře zazdít. Ale kdo ví, možná v některé z tajných chodeb odpočívá poklad dodnes.

Marie Kateřina Hejdová, Potštejn