„V tyto dny se budou konat edukační aktivity pro místní základní a střední školy, a to jak v nedávno obnoveném zámeckém parku, tak v unikátní oranžerii, jejíž konverze byla dokončena v loňském roce,“ uvedla PhDr. Zuzana Vlasáková, Ph. D., mluvčí z pardubického pracoviště NPÚ.

Oranžerie nabídne školním skupinám subtropické rostliny, papoušky nebo ryby z Indického oceánu. Děti a studenti budou rovněž moci blíže poznat zámeckou zahradu, která je jednou z nejvýznamnějších památek zahradního umění v Pardubickém kraji.

Památkáři a místostarosta města, pan Martin Hatka, který je garantem akce v Letohradě, připravili rovněž program pro širokou veřejnost. Ve čtvrtek 8. června od 13. hodiny si mohou zájemci vyslechnout přednášku Naše zámecké oranžerie, již prosloví doktorka Lenka Křesadlová a na niž naváže představení první knihy věnované oranžeriím s názvem: Sen  o zeleném ráji. Historické oranžerie, sbírkové skleníky a sortimenty rostlin s těmito stavbami související na území ČR, která se v současné době chystá do prodeje.