Kniha nese název „Malované na skle Janky Schmidtové“. Na 74 stranách knihy formátu A4 se seznámíme s historií podmalby v Orlických horách, s životem autorky podmaleb a s její technikou podmalby na sklo. Kniha dále obsahuje fotografie autorčiných děl rozdělených do několika podkapitol. Jde o Lidové motivy a písničky, Madona – motiv matky s dítětem, Betlémy, Obrazy svatých, Světničky, Řemesla, Rodokmeny, a poslední podkapitola Požehnání do domu.

Vernisáž výstavy zahájil Rudolf Remeš, předseda Šedivinského spolku, který přiblížil historii vzniku knihy a poděkoval všem, kteří se na jejím vzniku podíleli. Dále nad knihou promluvil Martin Ledínský a dcera autorky. Ta také zařídila malé, nečekané překvapení pro svoji maminku. Ke křtu nebylo tentokrát výjimečně použito šampaňské, ale průzračná voda z jedné z šedivinských studánek. Na závěr vernisáže a křtu knihy se uskutečnila autogramiáda autorky.

MGOH