Od dubna dvakrát týdně děti zabaví program v tělocvičně, tvořivé dílny, keramika, deskové hry nebo hravé výuka češtiny. Za hezkého počasí se děti vydávají a procházky po našem městě. Skupina je otevřena všem ukrajinským dětem od 7 do 15 let, jejichž rodiče o to projeví zájem. V dubnu se program koná vždy v úterý a čtvrtek od 8 do 12 hodin.

Lukáš Prokeš