Saně rohaté bývaly neodmyslitelnou součástí inventáře každé pořádné horské chalupy. Používaly se hlavně v zimě – dřevorubci s jejich pomocí přibližovali dřevo nebo se na nich vozilo seno lesní zvěři. Nezahálely ovšem ani v létě, kdy sloužily na příkrých svazích při senoseči. Dle dostupných informací se uskutečnil první písemně zaznamenaný sjezd na saních rohačkách roku 1737 v Krkonoších.

Za fotografie děkujeme Michaele Prouzové a Janě Matyášové.