„Vážíme si toho, že v řadě škol to myslí s ochranou životního prostředí skutečně vážně, vzdělávají se, plní environmentálně laděné úkoly a mnohde se aktivně zapojují do zpětného odběru baterií, elektra nebo tonerů do tiskáren. Stále oblíbenější je zážitková pedagogika včetně sázení stromů, zakládání a péče o školní komposty nebo například úklidové akce v přírodě. Máme radost ze žákovských projektů, které ve školách pomáhají snížit spotřebu vody a energií,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, a dodává: „Prostřednictvím hry je chceme povzbudit a také odměnit za jejich aktivitu.“

Školy, které se celorepublikově v Celoroční hře umístily do 400. místa, obdržely za svůj aktivní přístup diplom a poukázky do nákupního řetězce.

Vedle celostátního pořadí odměnilo Recyklohraní dle získaných bodů také nejlepší školy v jednotlivých krajích. Nejaktivnější školy v krajském pořadí získaly nabídku příspěvku ve výši 5 000 Kč na exkurzi do místa či provozovny, které se nějak váží k tématům Recyklohraní. Školy si samy mohly vybrat, kam konkrétně se vypraví.

Recyklohraní se ve své metodické podpoře škol věnuje čtyřem základním tématům: třídění a recyklaci, šetrné spotřebě vody, předcházení vzniku odpadů a klimatické změně. „Snažíme se pedagogům poskytovat ucelené sady vzdělávacích materiálů a pro žáky a studenty připravujeme úkoly a aktivity, které jsou praktické a hravé. Jde nám o to, aby je jejich plnění obohatilo nejen o nové informace, ale aby je to s námi také bavilo,“ dodává Hana Ansorgová, ředitelka programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Recyklohraní 2023Recyklohraní 2023Zdroj: Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

Zástupci škol, kterým se dařilo v Celoroční hře s Recyklohraním, měli možnost se vyjádřit k tomu, co jim spolupráce s tímto vzdělávacím programem přinesla. Níže jsou uvedeny komentáře několika z nich:

ZŠ Osík Jitka Zawadská a Martina Mrkvičková: „Spolupráce s Recyklohraním nám přináší kromě vzdělávání také radost a zábavu. Úkoly jsou koncipovány tak, aby se děti dozvěděly potřebné informace pro budoucí život, ale nenásilnou formou. Velmi rádi provádíme praktické úkoly a ve velké míře využíváme poskytované materiály – pracovní listy, výukové scénáře a obrazový materiál. Baví nás, když můžeme do našich aktivit zapojit i rodinné příslušníky a přátele.“

Mateřská škola Běstvina, Ing. Andrea Procházková, DiS., ředitelka MŠ: "Do Recyklohraní jsme postupně zapojili rodiče našich dětí, jejich rodiny, a nakonec i celou vesnici Běstvina s jejím okolím. Jedině díky poctivému plnění zajímavých úkolů a spolupráci s místními občany, kteří nám fandí, dokáže malá jednotřídní mateřinka konkurovat velkým školám a být tak úspěšná."

První sníh nad Vysokým Mýtem
VIDEO: První sníh nad Vysokým Mýtem pohledem z dronu. Podívejte se

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, Mgr. Petra Pospíšilová: „Plněním úkolů v dlouhodobém projektu Recyklohraní se s dětmi učíme, jak omezovat vznik odpadu, jak správně odpady recyklovat nebo se zabýváme i dalšími environmentálními tématy. Ve školním roce 2022/2023 jsme se např. pustili do plnění celoročního cíle na téma „Klimatická změna“. Tato práce je pro nás nejen zdrojem inspirace, ale vítáme i odměny v podobě nákupních poukazů či příspěvku na exkurze.

 I v aktuálním školním roce se školy mohou zapojit do Celoroční hry s Recyklohraním a do konce října se rovněž mohly přihlásit do projektu Celoroční cíl školy s ekologickou tematikou. V loňském prvním ročníku Celoroční cíl plnilo 214 mateřských, základních a středních škol. Z nabídky si přihlášené školy vybírají aktivity, které budou při plnění svého cíle realizovat. Recyklohraní jim k tomu poskytuje metodickou podporu prostřednictvím webu, call centra a ve formě metodických příruček, výukových scénářů, videí, webinářů a seminářů. Za aktivní plnění celoročního cíle dostanou školy extra porci bodů do celoroční hry školního roku 2023/2024.

Celoroční hra a Celoroční cíl s Recyklohraním jsou dílčími aktivitami projektu Myslíme jinak! Neplýtváme a omezujeme tvorbu odpadů, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Probíhá od října 2021 do prosince 2024. Projekt by měl pomoci etablovat vzdělávání v tématech udržitelná spotřeba, předcházení vzniku odpadů a oběhové hospodářství na školách tak, aby v něm mohlo být plynule pokračováno i po roce 2024.

Mohlo by vás zajímat: Jak vánoční strom dorazil na náměstí v Ústí? Podívejte se ve videu

Zdroj: Město Ústí nad Orlicí