Paní Ivanna odjela ze země zmítané válkou 25. února, jejím cílem byla Česká republika a Jablonné nad Orlicí, kde žije několik let její ukrajinská kamarádka Ludmila. Ve spolupráci s Oblastní charitou Ústí nad Orlicí a manželi Kyšperkovými se podařilo rodinu ubytovat. Jakmile se obyvatelé obce dozvěděli o nově příchozích, začali rodinu ihned materiálně podporovat a pomáhat jí se začleněním do místní komunity. Ivanka posílá lidem, kteří jim v začátcích pomohli, slova díků: „Chtěla bych všem poděkovat za jejich ochotu a vstřícnost. Obrovské poděkování patří zejména panu Kyšperkovi a jeho rodině.“

Oblastní charita Ústí nad Orlicí od konce února pomáhá lidem z Ukrajiny, kteří přišli v důsledku válečného konfliktu na území okresu. A protože práce přibývalo každý den s tím, jak sílil příliv uprchlíků, zapojila organizace i paní Ivanku, která se rychle učila česky. Spolu s pracovnicí Charity Markétou D. navštěvovaly příchozí běžence, pomáhaly jim s vyřízením potřebných dokumentů nebo zajišťovaly materiální vybavenost.

Soutěž Kouzlení z perníku.
FOTO: Perníčky žamberských cukrářek bodovaly na soutěži v Nové Pace

Dále Oblastní charita zřídila Centrum pomoci pro ukrajinské rodiny v Centru Pod střechou v Letohradě. Koordinátorkou této aktivity se stala paní Veronika P., maminka třech dětí, která pochází z Ukrajiny a dlouhodobě žije v Čechách. Centrum nabízí ukrajinským rodinám pravidelná středeční setkávání, kde se řeší individuální potřeby a pomoc se začleněním rodin do života v České republice, včetně hledání vhodného zaměstnání. K dispozici je také duchovní a psychologická podpora. V odpoledních hodinách probíhá výuka českého jazyka. Ivanka se těchto setkávání pravidelně účastní, kromě toho jezdí i nadále do terénu: navštěvuje ukrajinské rodiny a zjišťuje jejich potřeby.

Paní Ivanna začala v Čechách nový život. Ona sama našla smysluplnou práci, její dvě dcery chodí do základní školy. Je spokojená a vděčná za vše, co pro ni lidé v Čechách udělali. Jedna z mnoha.

 Za Oblastní charitu Petra Hubálková