Slavnostní otevření za účasti dodavatele, hostů a partnerů se uskutečnilo v dopoledních hodinách. Starosta města Petr Hájek zde poděkoval všem, kteří se na přípravách a výstavbě nového domu Dětí a mládeže podíleli a krátce shrnul průběh celé stavby.

Dům dětí a mládeže je úspěšně fungující organizace zřizovaná městem, zajišťuje volnočasové aktivity pro více než tisícovku dětí a stovku dospělých. Dříve sídlila v pronajatých a nevyhovujících prostorách, nyní má k dispozici vlastní dvoupodlažní objekt, v němž se vedle výukových a zájmových učeben nachází také tělocvična, vnitřní a venkovní horolezecká stěna, taneční sál, keramická dílna, nahrávací studio nebo relaxační střešní terasa.

Ústí nad Orlicí oslavilo Mezinárodní den seniorů.
Guláš voněl celým městem. Ústí nad Orlicí oslavilo Mezinárodní den seniorů

Úderem páteční 14 hodiny začali do budovy doslova proudit zástupy lidí zvědavých na to jak že to v našem novém DDMku vlastně vypadá. Připravena zde byla prezentace zájmových kroužků včetně ukázek s možností vyzkoušet si některé z nich.

Kolem nového objektu byly vysazeny stromy, vytvořeny travnaté plochy a prostor byl doplněn o městský mobiliář. Veřejné prostranství obohatily také dvě barevné plastiky otevřených dlaní, které svým motivem evokují tvořivost a zároveň vybízejí k posezení. Autorkou plastik je výtvarnice a sochařka Alexandra Koláčková a instalací těchto soch se město stává součástí mezinárodního sochařského festivalu Sculpture Line.

Stavba DDM započala v listopadu roku 2019. Stála celkem 85 milionu korun bez DPH, kterou Ústí mohlo uplatnit a uhrazená daň z přidané hodnoty mu byla vrácena zpět. Dále tím, že město získalo na výstavbu dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 30 milionů korun, představuje skutečný výdaj z rozpočtu města 55 milionů korun.

Lukáš Prokeš