Za deset let se vystřídalo na jevišti Roškotova divadla na čtyřicet souborů z blízkého regionu, ale i ze vzdálenějších míst. Osm z těchto souborů se dnes pyšní „Cenou Hynka Viceny“ za absolutní vítězství. Boleradický soubor má mezi svými trofejemi na čestném místě dokonce tyto ceny dvě! A jak jsme se přesvědčili, nezapomíná ve svém „životopise“ vždy tento úspěch zvýrazňovat. Protože se domníváme, že by se v této tradici mělo pokračovat, přichází Spolek Malá scéna ve spolupráci s divadelním spolkem Vicena s iniciativou a vyhlašuje XI. ročník Orlické Thálie 2020 přehlídku amatérských divadelních souborů o Cenu Hynka Viceny.

Přehlídka se bude konat v Malé scéně. V průběhu roku 2020 se divákům postupně představí devět amatérských divadelních souborů. Jejich výkony budou opět hodnotit diváci podobným systémem jako dosud. Na závěr přehlídky se soubor, který bude hodnocen nejlépe, stane držitelem Ceny Hynka Viceny.

První představení se koná v pátek 10. ledna 2020 v 19 hodin v Malé scéně. Srdečně zveme všechny příznivce ochotnického divadla, jak my říkáme přijďte pobejt!

Nejbližší program
10. 1. Zlatý drak - DS Radar Praha (začátek v 19 hodin)
21. 2. Lola běží o život - Divadlo Exil Pardubice
22. 3. I muži mají své… - DS Na skále Helvíkovice
18. 4. Upokojenkyně - VAD Kladno
15.5. Grönhelmova metoda - Divadlo „V“ Brno

Radka Vašková