Tento den spojil dobrovolníky v úsilí čelit mimořádné kalamitě v našich lesích tím, že společně zahájili výsadbu nových lesů, které budou růst po další generace. Také desítka děti ze ZŠ v Červené Vodě přiložila ruce k dílu a ve vyměřeném čase vysadila 65 sazenic.

V nelehkém terénu to byl obdivuhodný výkon, neboť práce se sekeromotykou na pasece porostlé buřinou dala zabrat i dospělým. Za odvedenou práci dostali žáci malou odměnu – sáček se semeny listnatých stromů a nálepku. Děti se rozhodly semínka odnést domů, na jaře je vyset a pěstovat sazeničky pro nový les. Na zpáteční cestě z paseky jsme procházeli kolem stanoviště s lesní technikou. Lesníci právě startovali harvestor, takže jsme měli příležitost sledovat ho při práci. Následovala ukázka práce v lese s koňmi, při níž jsme pozorovali, jak obtížné je pro kočího i koně pohybovat se mezi stromy s taženým břemenem. Stačili jsme si projít všechna stanoviště lesní pedagogiky a ověřit si, co o lese a jejich obyvatelích známe. Žáci úspěšně zvládli rozpoznávání stromů a hub, zvěře i ptáků. Vyslechli informace o škůdcích lesa, vyzkoušeli si měření klád s pásmem a ověřili si svoji zručnost při zatloukání hřebíků. U rybníčku se seznámili s druhy našich ryb i vodním ptactvem a hrou vyzkoušeli svoji trpělivost při rybolovu. Na konci stezky na nás čekala želva, netopýr a užovka uralská, kterou si někteří odvážní vzali do rukou.

Lesy České republiky pořádaly v sobotu 19. října na čtrnácti místech po celé republice akci „Den za obnovu lesa“.Zdroj: Eva Veselá

Odjeli jsme domů bohatší o nevšední společné zážitky a s dobrým pocitem, že jsme svými silami přispěli k obnově lesa a krajiny. Za nějakých dvacet, třicet let budou moci dnešní žáci své děti zavést do lesa, který pomáhali vysadit. Děkuji žákům Ekologického praktika, kteří s nadšením věnovali svůj volný čas této smysluplné aktivitě a přivedli s sebou své sourozence a kamarády.

Mgr. Eva Veselá, koordinátor EVVO při ZŠ a MŠ Červená Voda

Ilustrační foto
Výročí oslaví i přednáškami