„V těchto dnech se připravujeme na koledování v ulicích našich měst a obcí, což si moc přejeme. Věříme, že se nám opět podaří naplnit poslání dobročinné Tříkrálové sbírky - šířit radostné poselství Vánoc, popřát lidem vše dobré v novém roce a díky štědrosti dárců také pomáhat nemocným a potřebným,“ říká Aneta Maclová, ředitelka Diecézní charity Hradec Králové.

Tříkrálovou sbírku je možné podpořit také příspěvkem do statické kasičky v charitních zařízeních, v kostelech, na úřadech a v obchodech. Lidé mohou přispět i finančním darem na účet sbírky (do 31. ledna) nebo do online pokladničky na tříkrálovém webu. Návštěvníci online koledy na www.trikralovasbirka.cz mohou podpořit i přímo Charitu ve svém regionu, přehrát si přání, požehnání a stáhnout si online drobnosti.

KOLEDU DOPROVODÍ AKCE A SOUTĚŽE I PO SÍTI

Tříkrálovou koledu doprovodí i rozmanité akce a soutěže, pokud to epidemická situace dovolí. V Pardubicích slavnostně zahájí Tříkrálovou sbírku po síti ve čtvrtek 6. ledna v 9:30 hodin. Tříkrálové koncerty zazní v Trutnově, Pardubicích nebo Kutné Hoře – Sedlci. V Litomyšli pořádají soutěž o Nejhezčí tříkrálovou tašku. Kino pro koledníky za odměnu chystají v Hradci Králové, Náchodě, Dobrušce nebo Rychnově nad Kněžnou, v Litomyšli mají pro krále a královny připravené divadlo. Charita Česká republika připravuje online soutěž pro koledníky na Instagramu. Více také zde.

KOMU SBÍRKA POMŮŽE

Tříkrálová sbírka pomůže nemocným a potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu bude věnována na humanitární pomoc do zahraničí.

· Hospicovou péči z výtěžku sbírky podpoří Charity v Hradci Králové, Červeném Kostelci, Pardubicích, Ústí nad Orlicí, Litomyšli, Chrudimi i v dalších místech.

· Ve Dvoře Králové nad Labem věnují vykoledované peníze na podporu Centra Klubko pro pěstounské rodiny, v Jilemnici na zajištění provozu Mateřského centra Rodinka, v Přelouči na rekonstrukci a vybavení Jakub klubu pro děti a mládež.

· Poličská Charita z tříkrálových darů podpoří službu Otevřené dveře pro lidi s duševním onemocněním a vznik nového Centra duševního zdraví ve Svitavách.

· Na Náchodsku, v Dolním Újezdě i v dalších oblastech použijí vybrané prostředky na podporu Charitní pečovatelské služby, která pomáhá seniorům a lidem se zdravotním postižením.

· Charity v Trutnově, Dobrušce a Studenci z darovaných příspěvků nakoupí zdravotní pomůcky na pomoc svým klientům terénních služeb.

· Oblastní charita Nové Hrady u Skutče z části výnosu sbírky pořídí svozové auto pro imobilní klienty denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen.

· Na Kutnohorsku, Jičínsku i v dalších regionech z tříkrálových darů podpoří dobrovolnické programy na pomoc nemocným, seniorům, handicapovaným a znevýhodněným dětem.

Část výtěžku věnují naše Charity také na dobročinné projekty pro chudé rodiny s dětmi a potřebné lidi v Indii, které realizuje Diecézní charita Hradec Králové. Přehled všech záměrů a kde už sbírka pomáhá, najdete na www.hk.caritas.cz.

KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ. DĚKUJEME!

Do Tříkrálové sbírky je možné přispět také odesláním dárcovské SMS: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777 (více na www.darcovskasms.cz), finančním darem na sbírkový účet číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777, nebo sledováním TŘÍKRÁLOVÉHO KONCERTU v neděli 9. ledna od 18 hod. na ČT1. Vystoupí Tata Bojs, Petr Bende a další. Více informací naleznete na www.trikralovasbirka.cz. Sledujte i tříkrálový Facebook a Instagram. Hlavní partner: T-Mobile. Partner: Nadace České spořitelny. Hlavní mediální partner: Česká televize a Český rozhlas.

Díky štědrosti a solidaritě tříkrálových dárců mohou Charity pomáhat tam, kde je potřeba. Tříkrálová sbírka 2021 proběhla poprvé online kvůli covidu, přesto v královéhradecké diecézi překvapivě vynesla přes 10,2 mil. korun. Koledníci do ulic nevyšli, ale tři králové lidem popřáli alespoň po síti na www.trikralovasbirka.cz, kde mohli i darovat do online kasičky na pomoc lidem v nouzi. Mnozí také přispívali do kasiček na veřejně přístupných místech ve svých regionech nebo dárcovskou SMS. Darované peníze již pomáhají v desítkách charitních zařízení a službách pro nemocné, seniory, handicapované, rodiny s dětmi a lidi v tísni v našich regionech i v zahraničí. Více o konkrétní pomoci. Aktuální informace o koledování najdete na https://hk.caritas.cz/trikralova-sbirka/ a na stránkách regionálních Charit. Sledujte nás i na Facebooku a sdílejte dobré skutky se svými nejbližšími a přáteli!

Jana Karasová