Přinášení darů na svátek Tří králů má kořeny v hluboké historii. Charita Česká republika dala od roku 2000 tradičnímu pojetí oslavy Tří králů další rozměr – Tříkrálovou sbírku. V období svátku se snažíme získat finanční prostředky na zajištění vlastní činnosti, podpořit tříkrálovou tradici a dobrovolnictví a formovat veřejné mínění ve prospěch solidarity s těmi nejpotřebnějšími. A tak koledníci mohou nejen šířit dávnou tradici, získat drobnou dobrotu, ale i vykoledovat dar určený pro podporu projektů Oblastní charity Ústí nad Orlicí.

Jsme opravdu vděčni za všechny dary, kterými nám lidé přispějí. Moc děkujeme všem asistentům a koledníkům, kteří ve svém volném čase šíří radost, starostkám a starostům, kteří sbírku zaštiťují a pomáhají organizovat, pracovníkům Konzumu, kteří ochotně hlídají statické pokladničky, a samozřejmě vedení Konzumu za možnost jejich umístění v prodejnách. Informace o konkrétních vybraných částkách z jednotlivých obcí a jejich využití najdete na našich webových stránkách www.uo.charita.cz.

Za Oblastní charitu Markéta Drmotová