Národní kulturní památka Dřevěnka Úpice

Dům č. p. 92 v Úpici, nazývaný Dřevěnka, je jedním z nejstarších a největších českých maloměstských dřevěných domů, který je navíc zachovaný v relativní úplnosti a autentičnosti z doby výstavby z poloviny 16. a z počátku 17. století. Díky své výjimečnosti získala Dřevěnka v roce 2010 status národní kulturní památky. Historický vývoj této nesmírně cenné, původně trojdílné stavby, se zapsal i do její podoby – nalezneme zde jak pozůstatky prvků raně novověkého domu (historický dýmník), tak svědectví z dob novějších (pivovod ve sklepě, prvorepublikový byt). Jako celek je Dřevěnka jedinečným dokladem lidové roubené architektury.

Stálé expozice: Jak se žilo, kočárky a panenky ze sbírky Lidmily Krejcarové, krátkodobé výstavy s regionálně-etnografickou tematikou a doprovodné programy.

Otevřeno od úterý do neděle 13.00 až 17.00 hodin.

Městské muzeum a galerie

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové je příspěvkovou organizací Města Úpice. Návštěvníkům nabízí v objektu staré radnice celoročně tři stálé expozice (galerie Julie W. Mezerové, národopis, rodina Čapkova v Úpici) i tematické výstavy a další programy.