SIR je mezinárodní vzdělávací projekt motivující studenty k vymyšlení inovativního podnikatelského řešení konkrétního společenského, nebo sociálního problému. Studenti pracují ve dvou až čtyřčlenných týmech a nejprve se prostřednictvím případových studií seznámí s tématikou sociálního podnikání. Poté dostanou šanci přijít s vlastním nápadem na řešení jakéhokoli společenského problému.

Junior Achievement (JA) je jedinou organizací v České republice, která vyvinula a aplikuje dlouhodobou ucelenou koncepci ekonomického vzdělávání pro základní, střední a vyšší odborné školy.

Týmy, jejichž nápady jsou vybrány mezi 10 nejlepších, poté svou ideu rozpracují do podoby podnikatelského záměru a spolupracují přitom s mentorem, který jim poskytuje cennou zpětnou vazbu a zkušenosti z praxe. Své podnikatelské záměry následně představí v národním finále, ve kterém porota vybere 3 nejlepší týmy. Letos se z celé České republiky zúčastnilo 50 týmů a JA FIRMA Cube For Help se svou Rubikovou kostkou pro nevidomé postoupila do top desítky.

Postup společnosti Cube For Help do národního finále SIR je úspěchem, který nejenom potvrzuje vynikající práci a kreativitu studentů Střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová, ale také ukazuje jejich angažovanost v řešení aktuálních společenských problémů. Jejich Rubikova kostka pro nevidomé představuje inovativní přístup k podpoře inkluzivity a zlepšení kvality života lidí s postižením.

Gratulujeme týmu Cube For Help k úspěchu a přejeme jim mnoho dalších úspěchů jak v rámci projektu SIR, tak i v jejich budoucí podnikatelské kariéře. Jejich práce je inspirací pro další studenty a ukazuje, jak mohou mladí lidé svou energií a nápady pozitivně ovlivnit svět kolem sebe.

Zuzana Pluhařová