Životní příběh Čeňka Matějky je symbolem odvahy, obětavosti a oddanosti naší zemi a jejímu lidu. Byl nejen účastníkem první světové války, ale také jednou z posledních obětí konce té druhé. Jeho životní cesta byla plná zkoušek, ale přesto se nikdy nevzdal a neztratil naději ve spravedlnost a svobodu. Zúčastnil se bojů s Maďary na Slovensku, sloužil v Mukačevu, Holíči, v Bardějově, později v Hradci Králové.

Na začátku okupace po zrušení armády přešel do Dvora Králové nad Labem, kde měl na starosti logistické zabezpečení obyvatelstva. Byl zákeřně zastřelen německými fanatiky dne 5. května 1945 při bojích u továrny Junkers ve Dvoře Králové nad Labem. Podplukovníku Matějkovi byl v roce 1946 prezidentem republiky udělen in memoriam Československý válečný kříž 1939, jako uznání jeho zásluh v boji za osvobození československé republiky z nepřátelského obsazení.

„Byl to muž, který bojoval nejen za svou zemi, ale i za hodnoty, které představovala. V kontextu dnešních událostí jako je válka na Ukrajině, boje v pásmu Gazy nebo jiné konflikty napříč celým světem si uvědomujeme o to silněji, že svoboda a demokracie nejsou zadarmo a tyto nabyté hodnoty je třeba pečlivě střežit,“ řekl ve svém projevu ředitel Agentury logistiky brigádní generál Jaroslav Jírů.

Denisa Smitalová

Životní příběh Čeňka Matějky je symbolem odvahy, obětavosti a oddanosti naší zemi a jejímu lidu.Životní příběh Čeňka Matějky je symbolem odvahy, obětavosti a oddanosti naší zemi a jejímu lidu.Zdroj: Denisa SmitalováŽivotní příběh Čeňka Matějky je symbolem odvahy, obětavosti a oddanosti naší zemi a jejímu lidu.Životní příběh Čeňka Matějky je symbolem odvahy, obětavosti a oddanosti naší zemi a jejímu lidu.Zdroj: Denisa Smitalová