Po prvotním rozjezdu jsme se velmi rychle zaběhli do ustálených kolejí v obnoveném pedagogickém sboru. Hladký běh školy i školky nám záhy narušila první vlna epidemie covid–19 a s ní uzávěra školských zařízení.
Distanční výuku jsme všichni teprve poznávali, překážek jsme se nezalekli a společně jsme první fázi zvládli na výbornou.

I přes tuto novou a nesnadnou situaci se nám povedlo zařídit vytvoření nové školní zahrady, výsadbu stromků a rostlin, úpravu venkovní plochy pro výuku TV. Za vydatné pomoci členů pedagogického sboru a po uvolnění restrikcí i pomoci našich žáků a jejich rodičů se naše zahrada začala podobat klidné oáze pro odpočinek, hry a praktickou výuku na vzduchu.

Uvnitř školy se mezitím děly malé zázraky, vznikl zde nový vzdušný a moderní výtvarný ateliér a také školní družina prošla rozsáhlou rekonstrukcí a posléze se dočkala i nové výzdoby a úprav v interiéru. Na těchto pracích se podíleli opět především zaměstnanci a přátelé školy.

Prázdniny uběhly jako voda a usmíval se na nás nový školní rok, bohužel pořád se kolem nás motaly restrikce, opatření a neustálá hrozba opětovné uzávěry škol (ta na sebe nenechala dlouho čekat). Tentokrát jsme na distanční výuku byli připraveni lépe a využili jsme videokonferencí přes dostupné aplikace (Skype a Messenger). V průběhu této školní uzávěry vedení školy přistoupilo k zavedení jednotného systému distanční výuky v prostoru Google Workspace.

Během krátkého návratu do školních tříd jsme s dětmi využívali společného času k podniknutí co nejvíce možných aktivit – například pečení vánočních perníčků či návštěva jednotlivých tříd v místní rybárně, den plný tvoření vánočních dekorací a ozdob. Před Vánoci jsme se s dětmi rozloučili vánočními besídkami v jednotlivých třídách a s nadějí na setkání v novém roce, bohužel i tuto naději nám nová vlna pandemie smetla.

V novém roce a době, kdy byly opět uzavřeny školy, již výuka probíhala plně v prostoru Google Workspace. Děti i pedagogové se s prostředím naučili velmi rychle pracovat a využívat výhod, které nabízí.

Ubíjející situaci se dětem snažily rozjasnit paní učitelky naší mateřské školy, které pro ně chystaly tematické naučné stezky po Nekoři a blízkém okolí. U dětí i rodičů slavily úspěch – ať se jednalo o Stezku pana hajného, Rodinnou stezku, Putování za zvířátky pro předškoláky i školáky či mnoho dalších.

Nezaháleli ani žáci páté třídy, ti se s velkým nadšením zúčastnili soutěže vyhlášené Krajským centrem primární prevence Pk při Pedagogicko – psychologické poradně v Ústí nad Orlicí, projektu s názvem Deník týhle doby aneb offline v online. Za svůj odevzdaný výtvor, Strom ztracených a získaných možností, byli po návratu do školy oceněni při návštěvě zaměstnanců PPP UO v naší škole. Dále se páťáci přihlásili do online matematické soutěže Pangea. Tu už sice online, ale společně plnili po návratu do školních lavic. Děti ve škole i školce chyběly především učitelům, ale i dalším například našim kuchařkám. Ty se společně s pedagogy z MŠ rozhodly udělat radost jinde – napekly výborné buchty, které poslaly jako ocenění tvrdé práce našich zdravotníků do Nemocnice v Ústí nad Orlicí. Věříme, že i u nich vykouzlily úsměv na tváři, stejně jako vždy u dětí.

Prostory školy se nám podařilo rozšířit o pronajatý pozemek sousedící se školkovou zahradou. Vznikl tak prostor k vybudování dráhy pro „malé motoristy“ z řad dětí MŠ, stejně jako prostor pro umístění zrenovované lodi plné herních prvků. Otevřel se nám také přístup k potůčku, který ocení především žáci badatelského kroužku a malí zahradníci (z 2., 3. a 4. třídy), kteří spolu se svými učiteli a za přispění pana školníka, budují na školní zahradě malé záhony plné velkých dobrot.

Dubnový návrat do školních tříd vyvolal vlnu radosti u žáků, učitelů a zcela jistě i rodičů. První dny výuky se nesly v duchu nadšení z možnosti být zase spolu a stále sílící naděje, že „teď už nám to vydrží“.
Návrat do škol nám poskytl prostor k uskutečnění projektových dnů – dva dny věnované plánování úprav školní zahrady se skvělou permakulturní designérkou Adélou Hrubou. Velké nadšení přinesl i projekt našich kolegů Zdenky Papáčkové a Petra Malého „Poznej svoji obec“ během kterého jsme se setkali s panem starostou, navštívili zdejší kostel a řekli si spoustu zajímavostí nejen o významných rodácích Nekoře. Při posledním projektu jsme se díky paní Tobiškové a slečně Schlöglové seznámili s obtížnou cestou k vydání knihy a poté jsme si každý jednu malou knížku zkusili vyrobit.

V současné chvíli je škola ve víru příprav na školní slavnost, při které se rozloučíme s odcházejícími páťáky a zároveň přivítáme budoucí prvňáčky v řadách školáků. Tato slavnost také zahájí veřejnou sbírku, jejímž cílem je vybrat potřebné finance na zakoupení interaktivní tabule do první třídy.

Navzdory epidemii se rozvíjíme a vytváříme si svou cestu. Společně s rodiči a našimi žáky, kterým patří velký dík za jejich trpělivost a spolupráci, stejně jako celému kolektivu zaměstnanců naší školy.

Kateřina Macháčková