Oprava průjezdu městem bude probíhat ve třech etapách:V první etapě od 22.4. do 30.6. bude úplně uzavřena část Hlavní ulice v úseku od autobusové zastávky Potraviny až po křižovatku k nádraží. Tento úsek budou moci objíždět autobusy a vozidla dopravní obsluhy po ulici Školní až k nádraží.

V druhé etapě od 1.7. do 6.8. bude úplně uzavřena část Hlavní ulice v úseku od křižovatky k nádraží až po viadukt. Tento úsek budou moci objíždět autobusy a vozidla dopravní obsluhy po ulici Sportovní (za zdravotním střediskem).

V těchto obou etapách umožní městská policie v Hanušovicích vjezd do objízdných úseků i občanům Malé Moravy, aby mohli navštívit lékaře, poštu, popřípadě si nakoupili potraviny ve městě. Průjezd Hanušovicemi ovšem nebude možný.

Třetí etapa opravy od 7.8. do 29.8. bude znamenat úplnou uzavírku části ulice Pražská (od bývalého Moravolenu) a části ulice Hlavní v úseku od autobusové zastávky Potraviny až po železniční přejezd směrem k benzinové pumpě. Tento úsek nebude možné nijak objet, nebude umožněn ani vjezd autobusů a řidiči budou muset použít oficiální objízdnou trasu přes Králíky.

S Městem Hanušovice a se zhotovitelem prací bylo dohodnuto, že pro tuto etapu bude zřízena v areálu bývalého Moravolenu provizorní odstavná plocha, kde bude možné vozidla zaparkovat a pěšky pokračovat například k lékaři nebo na poštu.

Antonín Marinov

Uzavírka v HanušovicíchUzavírka v HanušovicíchZdroj: mapy.cz