O výstavbě nádrže u České Skalice se uvažovalo již v roce 1923. Podle povšechného projektu měla být zemní přehrada umístěná na potoce Rozkoš v místě bývalé rybniční hráze Na Končinách a do nádrže měly být převáděny zvýšené průtoky z Úpy. V roce 1939 byl zpracován generální projekt, který kromě přehradní hráze dále navrhoval výstavbu jezu na Úpě ve Zlíči s průběžnou vodní elektrárnou a přivaděčem vody do nádrže a výstavbu přehrady na Metuji v Pekle s průběžnou vodní elektrárnou, přivaděčem vody a špičkovou přečerpávací vodní elektrárnou u Domkova.

Podle tohoto projektu probíhala v letech 1946–1950 příprava stavby s tím, že přehradní profil byl pro lepší geologické podmínky posunut o 800 m po proudu k Velké Jesenici. V roce 1951 byly zahájeny práce na příjezdové komunikaci a domcích pro obsluhu, které byly o rok později zastaveny pro nedostatečnou přípravu celé stavby z hlediska nových předpisů.

V roce 1958 se hledaly nové vodní zdroje pro zemědělské závlahy podél Labe od Jaroměře po Opatovice nad Labem a akumulační nádrž u Velké Jesenice mohla odpouštěním vody během vegetačního období tento problém vyřešit. Proto byl v roce 1960 schválen nový investiční záměr, který však řešil pouze výstavbu přehrady na potoce Rozkoš a jezu na Úpě s přivaděčem vody pro nádrž. Metujská větev včetně energetického využití všech objektů byla přesunuta do 2. etapy výstavby.

Výstavba vodního díla byla prováděna v letech 1965 –1972 a povolení k trvalému provozu udělilo Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ke dni 1. 1. 1976. 

Vodní dílo poskytuje částečnou ochranu před povodněmi České Skalici a dalším obcím při Úpě od Zlíče po Jaroměř. Energetický potenciál vypouštěné vody využívá malá vodní elektrárna umístěnáu hlavní hráze. Vodní dílo je též využíváno pro chov ryb i sportovní rybaření, rekreaci a vodní sporty. Je také významnou ornitologickou lokalitou. (Zdroj Povodí Labe)