Zahájení výstavy se společně se zástupci obecně prospěšné společnosti Živá paměť zúčastní i fotografka Jana Stachová.

Ve středu 25. října 2023 se od 17 hod. v hudebním oddělení knihovny uskuteční doprovodná přednáška Mgr. Michala Schustra na téma: Dějiny Romů a jejich pronásledování během 2. světové války. Budete mít možnost blíže se seznámit s dějinami Romů v meziválečném Československu, a především s jejich tragickým osudem za druhé světové války. Vstup na přednášku i vernisáž je zdarma a registrace není nutná.

Výstava je přístupná zdarma od PO – PÁ 9.00 -18.00; SO 9.00 -11.00; NE zavřeno.

Výstavu připravila obecně prospěšná společnost Živá paměť s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Nadačního fondu obětem holocaustu. Vznik výstavy podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Obecně prospěšná společnost Živá paměť byla založena pracovníky Kanceláře pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti v prosinci roku 2003 s cílem:

- pečovat o společný odkaz osob pronásledovaných totalitními režimy a rozvíjet s tím související informační, vzdělávací a dokumentační činnost

- poskytovat poradenské a asistenční služby osobám pronásledovaným totalitními režimy, zejména nacionálním socialismem,

- zprostředkovat dialog mezi mladou generací a posledními žijícími svědky nacistického pronásledování.