Největší a dlouhodobé omezení se týká cyklostezky z Ústí nad Orlicí-Kerhartic do Brandýsa nad Orlicí, kde Správa železnic oznámila zahájení stavby modernizace železničního koridoru. Stavební práce na trase potrvají až do června 2023 a omezí provoz na úseku cyklostezky Ústí nad Orlicí (Kerhartice) – Brandýs nad Orlicí (ulice v Lukách).

Celková délka stavby je 9 972 m, obsahuje 17 nově vložených výhybek, 18 mostů a propustků, 440 m nových nástupišť a 3 železniční přejezdy. V rámci modernizace se uskuteční rekonstrukce železničního svršku a spodku společně s odvodněním a sanací přilehlých svahů. Provedeno bude nové zabezpečovací a sdělovací zařízení a vybudováno nového trakčního vedení a silnoproudá technologie. ŽST Brandýs nad Orlicí proběhne kompletní rekonstrukcí a zastávka Bezpráví bude zrušena bez náhrady.

Tato rozsáhlá drážní stavba se dotkne nejen provozu cyklostezky, ale též silnic III/3123 a III/3155 a místních komunikací v Brandýse nad Orlicí a v Orlickém Podhůří.

Prosíme všechny uživatele cyklostezky, aby i s ohledem na vlastní bezpečnost věnovali pozornost dopravnímu značení na vjezdech na cyklostezku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, kde z technologických důvodů dojde k časově omezeným úplným lokálním uzavírkám, a „dálkovým“ cyklistům doporučujeme volbu jiné trasy.

Další práce budou probíhat na jaře na úseku cyklostezky do Letohradu úpravou povrchu v klesání u Valdštejna a dále v dubnu oprava krajince mostu č.360-007 u přivaděče z Dolní Dobrouče do Nebíčka.

Lukáš Prokeš, Ústí nad Orlicí