Uplynulo dvacet let od vstupu ICOM transport do ČSAD Ústí nad Orlicí, která byla před krachem. V současné době je prosperující společností. Co vše přispělo k jejímu vzestupu?

Situace v této společnosti v roce 2000 byla velmi složitá. Tehdejší ředitel si založil svoji vlastní dopravní společnost. S jakým záměrem tedy vykonával funkci ředitele ČSAD Ústí nad Orlicí je nabíledni. Například si na novou společnost požádal o licence na dopravní obslužnost, ale zapomněl požádat o licence pro podnik, kde vykonával funkci ředitele. Nezapomněl ale „odklonit“ na svoji novou společnost dopravní výkony.  Společnost ČSAD Ústí nad Orlicí byla připravena k zániku.

„Situace byla opravdu velmi složitá. Jednali jsme se starosty a zastupiteli. Podařilo se nám je přesvědčit, že ČSAD Ústí nad Orlicí bude fungovat stejným způsobem jako již v té době známý ICOM transport. Že ČSAD Ústí nad Orlicí bude spolehlivým partnerem pro Okresní úřad, obce a cestující,“ zavzpomínal místopředseda představenstva koncernu ICOM transport Zdeněk Kratochvíl.

Zásadní pro úspěch byla výměna vedení, změna organizační struktury společnosti a poměrně velké investice do vozového parku, budov, softwaru a tak dále. „Problémem byla nálada zaměstnanců, která samozřejmě vycházela z předchozího hospodaření společnosti a s tím související nedůvěra ve vedení společnosti. Na hospodaření podniku nikomu moc nezáleželo. Zvláště bývalí odboroví funkcionáři měli pocit, že všemu rozumí. Se svým nedostatečným vzděláním chtěli nařizovat, jak bude podnik fungovat a jak bude hospodařit,“ řekl Zdeněk Kratochvíl a dodal: „Dnes již skoro všichni táhneme za jeden provaz a vyplácí se to.“

Na dobu před vstupem ICOM transport do ČSAD Ústí nad Orlicí, kdy byla společnost nejen ve ztrátě, ale dokonce jen krůček od krachu, zavzpomínal také ředitel ústeckého ČSAD Radek Kuběna. Ten je u společnosti dlouhých jedenatřicet let. „Měli jsme vypovězené smlouvy s okresy a opravdu reálně hrozil krach. Bývalí majitelé se vůbec nestarali, jak firma funguje nebo jestli vůbec funguje,“ potvrdil. Podle něj byly budovy neudržované a zchátralé. ČSAD Ústí nad Orlicí spravuje hned několik areálů a nemovitostí – Rychnov nad Kněžnou, Litomyšl, Lanškroun, Jevíčko a Náchod.

Po Ústí nad Orlicí a jeho okolí jezdilo 269 autobusů, to ještě měli řidiči k dispozici Karosy. Řidiči postupně dostávali nové autobusy značky Mercedes Benz. „Pamatuji si, že u příležitosti zakoupení první třicítky nových autobusů se uspořádala módní přehlídka Beaty Rajské,“ zapátral v paměti ústeckoorlický ředitel, jehož divize jako první vyzkoušela nové vozy. 

Na své začátky na autobusu si pamatuje i Jiří Mikulecký, který je u společnosti dlouhých padesát let. „Se starými autobusy bylo docela umění jezdit, žádné posilovače, žádné pohodlné sedačky. Byly jen lavice, to jsem z toho byl pořádně vyhrkaný,“ smál se zkušený matador, který si Mercedesy pochvaluje.

ČSAD Ústí nad Orlicí přešla na nová pravidla, organizační strukturu a také na nový software, které se ICOMu osvědčily. „Významným milníkem byla centralizace v rámci koncernu. Došlo k přesunu administrativy do Jihlavy, kde byly maximálně zapojeny počítačové systémy,“ prozradil Zdeněk Kratochvíl. Všechny tyto kroky pomohly zeštíhlit společnost a zvýšit tak výkon a efektivitu zaměstnanců. Ušetřené finanční prostředky se tak mohly investovat jinde – do vozového parku, nemovitostí a mezd.

ČSAD Ústí nad Orlicí má momentálně tři stovky zaměstnanců. Vstupem do koncernu se dočkali také růstu mezd během krátké doby. „Hlavně si zaměstnanci mohou být jisti, že každý měsíc jim výplata přijde,“ potvrdil Radek Kuběnka. Navíc se v současné době koronavirové krize nemusí bát o práci. Společnost se neuchýlila ani k propouštění, ani ke snižování platů. Průměrná mzda je přes 34 000 korun plus 2 594 korun diety.

Počáteční náklady do ČSAD vyšly na čtyřiadvacet milionů korun, což ale nebyla zdaleka konečná částka. Za dvacet let společné práce se obrázek ČSAD Ústí nad Orlicí změnil, protože celkové investice byly cca jedna miliarda korun. Samozřejmě že největší investicí byla obnova vozového parku. Další finanční prostředky padly i na zlepšení zázemí autobusové dopravy spadající pod ústeckoorlickou dceřinou společnost. Více jak devět milionů se vynaložilo na výstavbu nové mycí linky v Ústí nad Orlicí, kde se také zrekonstruovala administrativní budova ředitelství. Obnovou prošly i autobusová nádraží v Litomyšli, Svitavách, Moravské Třebové a Lanškrouně, které vyšly na více jak dvacet milionů korun. Aktuální investicí je automatizace myčky v Ústí nad Orlicí. Úpravu čeká také ředitelství ČSAD, které dostane novou střechu a fasádu. Další investicí je výstavba nové myčky v Jevíčku.

Zisk, který společnost má, dává možnost zpětné investice – opravy nemovitostí, nákup nových autobusů, vytvořit si rezervu na dobu, kdy přijde krize a také zajištění stability. Za uplynulých 20 let si majitelé nepožádali o vyplacení dividend nebo tantiém. Veškeré prostředky jsou investovány do budoucnosti. To vše přináší jistotu pro zaměstnance, kteří se tak mohou na svého zaměstnavatele spolehnout.

Edita Veselka Palkovičová