Přihlášky do 2. března

Talentové přijímací zkoušky do pětice uměleckých vzdělávacích programů již mají na „umprumce“ zdárně za sebou, nyní se pozornost školy zaměřuje na celostátně organizované zkoušky. Ty se týkají dvou maturitních oborů Reklama a propagace a Mechanik-seřizovač. 

„Zájemci o tyto perspektivní obory si mohli prohlédnout veškeré odborné učebny včetně nově pořízeného vybavení, naši pedagogové a žáci jim poskytli všechny potřebné informace. S podáváním přihlášek není vhodné příliš otálet, termín doručení je do 2. března,“ hovoří o důležitém termínu ředitel SŠUP Zdeněk Salinger a doplňuje další důležitou informaci: „První termín přijímacího řízení byl stanoven na úterý 14. dubna, druhý o den později.“

Nástrojař s krajským stipendiem

V rámci sobotního dne otevřených dveří byly v plném provozu také dílny, které využívají jak žáci čtyřletého maturitního oboru Mechanik-seřizovač, tak žáci tříletého učebního oboru Nástrojař. Tyto obory nabízí možnost kvalitního budoucího uplatnění ve strojírenských firmách regionu. „Průběžně se nám daří rozšiřovat spolupráci s firmami a využívat jejich možností v rámci odborných praxí. Nástrojař navíc patří k oborům, které jsou podporovány krajským stipendiem, což je jeho nesporná výhoda,“ upozorňuje Zdeněk Salinger.