Hlavním cílem MAP IV je rozvoj a podpora kvalitního vzdělávání dětí a žáků v mateřských a základních školách na Vysokomýtsku, jehož pevným základem je vzájemná podpora a spolupráce všech zapojených vzdělávacích institucí, rodičů a dětí samotných. K této spolupráci přispívá práce aktivních pracovních skupin sestavených z řad pedagogů, ředitelů škol, zástupců knihoven, rodičů a dalších odborníků. Z pracovních skupin vznikají různé podněty reagující na konkrétní aktuální potřeby v území, například tipy na vzdělávací a preventivní kurzy, vzdělávací pomůcky, odborníky do tříd, nebo třeba i inspirativní školy a instituce, kam pořádáme výjezdy pro učitele a ředitele škol.

Od ledna naše území navštívilo 5 spisovatelů a ve školách proběhlo 17 preventivních akcí souvisejících se šikanou, vztahy v kolektivu nebo s první pomocí. Pro pedagogy jsme uspořádali vzdělávací semináře v oblasti respektujícího přístupu v komunikaci, pro podporu rozvoje digitální, čtenářské a matematické gramotnosti u žáků a také prošli výcvikem první pomoci. Učitelé z mateřských škol jsou průběžně proškolováni v práci s diagnostickou pomůckou iSophi. Zástupci škol navštívili vzdělávací centrum Planeta Hlinsko, kam nyní vyjíždí se svými žáky. Těšíme se na další měsíce spolupráce.

Za Realizační tým Kateřina Novotná

FB: MAP Vysokomýtsko