Před první světovou válkou vystupoval sbor při všech významných akcích ve městě i v okolí. V meziválečném období se u sboru střídali různí dirigenti, činnost střídavě stagnovala a zase se obnovovala, ale přesto byly v té době v repertoáru například Zeyerova hra Radúz a Mahulena nebo Perly panny Serafinky.

Druhá světová válka a generační problémy po ní měly za následek stagnaci a po roce 1948 i zastavení činnosti na dlouhých 15 let. Až roku 1963 se ujal vedení Žerotína vysokomýtský Norbert Muzikant, který krátce vedl sbor i na počátku třicátých let. Pod jeho vedením – a i úsilím učitele Antonína Brejchy – se obnovil mužský sbor, později byl opět doplněn ženami. Jako smíšený se brzy dostal na velmi dobrou úroveň a navázal spousty kontaktů s okolními sbory. Osmnáctiletá sbormistrovská činnost Norberta Muzikanta se nesmazatelně zapsala do historie Žerotína desítkami koncertů, zájezdů, spoluprací s hudebními tělesy a profesionálními zpěváky.

Tato pestrá a úspěšná činnost pokračovalaod září 1981 nepřetržitě dalších 30 let pod vedením sbormistra Bohuslava Škraňky. Sbor se stabilizoval na téměř čtyřiceti členech a pokračoval v úrovni nastavené Norbertem Muzikantem. Repertoárové zpestření nastalo zvláště po roce 1989, koncerty se tím staly pro účinkující a zejména pro obecenstvo ještě zajímavějšími.

Od minulého kulatého jubilea (150. výročí dne 15. 6. 2012) do letošních oslav sbor Žerotín pod vedením sbormistra Františka Mikeše realizoval 113 aktivit (samostatných vystoupení, spoluúčastí, občanských a společenských a městských akcí). Za zmínku stojí pravidelné koncerty letní i vánoční v Brandýse, šestinásobná spoluúčast na Requiem op. 48 Gabriela Fauré a četná vystoupení pro klienty brandýského Rehabilitačního ústavu, či účasti na festivalech sborového zpěvu.

Uznání patří všem těm stovkám pěvců, kteří se po 160 let snažili poskytnout něco ze svého obdarování svým posluchačům přiblížením nejkrásnějších pokladů světové a české sborové tvorby. Velký dík náleží také zřizovateli sboru – městu Brandýs nad Orlicí.

Roky 2020 a 2021 byly co do koncertů velmi podprůměrné, a to v důsledku epidemie koronaviru, která v podstatě vynulovala sborovou činnost. Sociologové dovozují, že protiepidemická opatření způsobila určité obecné zpohodlnění, jelikož jsme byli více izolování a osamoceně velmi hleděli na obrazovky. Dovoluji si projevit přesvědčení o dočasnosti tohoto jevu a vyslovit naději, že i náš Žerotín se brzy dočká nových zpěváků a zpěvaček, kteří budou spolu s námi zpívat sobě a hlavně lidem.

Sbor si nekladl a neklade za cíl dobývat mety nejvyšší a soupeřit s těmi nejvyspělejšími sbory v zemi, nicméně úroveň, na kterou se dostal, zaručuje i tak divákům výborný zážitek a zpěvákům uspokojení z dobře vykonané práce a efektivně využitého volného času v přátelském a optimistickém prostředí.

Svoje 160. výročí oslaví sbor Žerotín v neděli 5. června v 18.00 hodin koncertem v sokolovně v Brandýse nad Orlicí a společně s ním budou účinkovat i sbory Bendl z České Třebové a Otakar z Vysokého Mýta.Srdečně zveme všechny přátele hudby, bývalé členy sboru Žerotín i spřátelené sbory z blízkého nebo vzdálenějšího okolí.

Pavel Neumeister, předseda sboru, s využitím článků Matyáše Hamra, Josefa Kaplana, Petra Tomáška a sborového archivu