TJ Orel byla v Ústí nad Orlicí založena v srpnu 1911. 17. září 1913 se uskutečnilo první veřejné cvičení. Po rozsáhlé rekonstrukci byl roku 1914 otevřen Dům katolických spolků (majetek Svatojosefské jednoty). V období 1. světové války byla činnost pozastavena a ve spolkovém domě vznikl lazaret. Po konci 1. světové války dochází k obnově tělovýchovné i kulturní činnosti. 1936 slavnostní svěcení nového orelského praporu a oslavy 25. výročí.

V období 2. světové války byla činnost přerušena. Za nacistické okupace musely být orelské prapory předány na gestapo v Pardubicích a byl zabaven veškerý majetek včetně cvičebního nářadí.

V roce 1948 byla nuceně přerušena činnost na dlouhých 42 let. Někteří členové divadelního odboru přešli do ochotnického souboru Vicena.

14. 11. 1990 proběhlo obnovení jednoty. Na první zakládající schůzi se účastnilo 26 osob.

Lukáš Prokeš