Dále si mohli všichni vyzkoušet podomácku vyrobený Van de Graaffův generátor, výrobu přírodních elektrických článků nebo funkční elektrický článek z odpadků. K vidění i odzkoušení byly také historické a současné měřiče napětí a proudu.