Stejně jako v minulém roce vystupují se svým hudebním programem pedagogové Základní umělecké školy Jaroslava Kociana a v pátek 9. dubna zahrál žesťový kvintet Komorní filharmonie Pardubice.

Se svými vystoupeními mají hudebníci u posluchačů vždy velký úspěch.

Lukáš Prokeš, Ústí nad Orlicí