Nechybělo bohaté občerstvení a prodejní výstava různých výrobků z regionu. Celá akce zakončená volnou zábavou při hudbě se vydařila díky obětavosti a velkému úsilí všech, kteří se na přípravách podíleli a do společné věci vložili spoustu energie, zejména týmu školy pod vedením ředitelky Evy Havlíčkové.

Za školu Zuzana Petráňová