Při oslavách hasiči uvedli do hasičského života nový vyšívaný prapor a nové hasičské auto. Úderem 15. hodiny se dal do pohybu průvod hasičů, kteří přijeli i se svými prapory, směrem od budovy obecního úřadu k pomníku padlých občanů Javorníku, kde byla uctěna jejich památka položením věnce a minutou ticha. Dále následovala státní hymna a celý zástup hasičů ve vycházkových stejnokrojích se přesunul k rybníčku, kde za účasti zástupců Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, obce Javorníku a veřejnosti proběhlo vlastní žehnání praporu i nového vozu značky Ford a jejich uvedení v hasičský život. Tohoto aktu se zhostil litomyšlský probošt veledůstojný pán Zdeněk Mach.

Dalším bodem této slavnostní události bylo předávání vyznamenání členům místního hasičského sboru a pamětních listů přítomným hasičským sborům z okolí. Během celého odpoledne panovala příjemná atmosféra, která vydržela při výborném občerstvení za doprovodu hudebních uskupení Úžas a Rotoped do pozdních hodin večerních.

Zuzana Petráňová