Dne 19. ledna se v Pardubicích konalo krajské kolo soutěže „Učeň instalatér 2022“, pořádané Cechem topenářů a instalatérů ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Střední školou polytechnickou Brno. V tradiční soutěži, která je zařazena do přehlídky České ručičky 2022, se utkali soutěžící pěti středních škol.

Za Pardubický kraj zvítězili žáci Střední školy gastronomické a technické Žamberk – Petr Valach (1. místo) a Petr Vacek (2. místo). Chlapci zároveň vybojovali 1. místo v kategorii družstev za Pardubický kraj. Na třetím místě se umístil Benjamín Andrýs ze SOU plynárenského Pardubice.

Žák SŠ gastronomické a technické Žamberk se probojoval do celorepublikového kola, které se koná v areálu BVV – Brněnské výstaviště. Vítěz Petr Valach postupuje s největším počtem získaných bodů (788 b z možných 800 b), čímž překonal i soutěžící z Pražského a Královéhradeckého kraje.

Účastníci soutěže plnili v průběhu celého dne šest nelehkých úkolů. Museli prokázat znalosti i velkou řemeslnou zručnost při různých způsobech spojování a montáží i instalaci trubních materiálů. Vše na čas a přesně podle technické dokumentace. I přes mnohá epidemická opatření během studia byly výkony žáků výborné.

Všem oceněným žákům gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci škol, držíme palce při dalších soutěžích a přejeme mnoho úspěchů nejen při studiu.

Radana Salabová