Představili se zde tradičně složky IZS, ale také dobrovolné záchranářské a zdravotnické organizace. Nechyběla prezentace Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, Sborů dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí, Městské policie Ústí nad Orlicí a dalších subjektů.

Stánky první pomoci také tradičně umožnily příchozím „nanečisto“ si vyzkoušet řešit modelové situace, například masáž srdce, ošetření poranění, popáleniny, odřeniny a další zranění, jejichž zvládnutí v praxi může znamenat často záchranu života.