Kunštátská kaple, podle zasvěcení kaple Navštívení Panny Marie, je barokní kaple kruhového půdorysu, která byla postavena roku 1760 na hlavním hřebeni Orlických hor ve výšce 1035 m n. m. Kaple sloužila jako místo k bohoslužbě dřevařských dělníků, kteří většinou pocházeli z Tyrol a do Orlických hor byli pozváni za prací.

Kaple byla během své existence několikrát zdevastována vlivem krajně nepříznivých podmínek na hřebeni hor, ale vždy znovu obnovena. Poslední oprava se konala postupně od roku 2000. Na podzim roku 2004 byla oprava dokončena a 18. června 2005 byla stavba slavnostně vysvěcena biskupem Dominikem Dukou. Ve vzdálenosti přibližně 50 m vede cyklostezka po tzv. bunkrovce.