Víme, že to letos určitě nebudou volejbalisté z Polska a Itálie, to bylo jasné. Děti ze Slovenska to nakonec zvládly a dokonce jsme museli z kapacitních důvodů kemp uzavřít. Počet 150 byl absolutně limitní. Letos již po dvaadvacáté se rozběhl mezinárodní volejbalový kemp v České Třebové, který je jedním z největších v ČR a jeho pořadatelem je od prvopočátku AMS-Lubomír Vašina a VK Česká Třebová ve spolupráci s ČVS a T.J. Sokolem II. Ani v tomto roce není nouze o účastníky z řad volejbalových hráčů a hráček všech věkových kategorií. Přesněji řečeno se letos v České Třebové sešlo na 150 chlapců a dívek, aby zdokonalovali své volejbalové dovednosti pod vedením špičkových lektorů. Organizačně vyšlo vše na jedničku a hlavně vyšlo opět počasí.

Sportovat se dá v každém věku

Že je kemp otevřen všem zájemcům nehledě na věk, protože sportovat se dá v každém věku, dokazují i čísla. Vždyť nejmladšímu účastníkovi bylo 7 let a nejstaršímu 37 let. Frekventanti jsou nejenom z České republiky, z České Třebové a okolí, ale již tradičně jsou zastoupeny svoji účastí děti ze Slovenska (koronavir pozastavil účast i z dalších zemí, a to především dětí z Polska) i odtud přicestovali mladí volejbalisté na tento vyhlášený a tradiční kemp. Jazyková bariéra nebyla překážkou, starší děti pomáhaly a překládaly těm mladším.

Tak jako každý rok byli účastníci rozděleni do skupin podle věku a výkonnosti. Trénovalo se dvoufázově, tedy dopoledne a odpoledne, večer pak byly pro účastníky připraveny turnaje, a to na antuce a na trávě. Družstva pro večerní turnaje byla sestavena tak, aby je tvořili hráči a hráčky z odlišných tréninkových skupin. K dispozici byly dva kurty v hale ZŠ Nádražní, hale a tělocvičně VDA, čtyři přenosné kurty na travnatém hřišti na novém atletickém stadionu a dva kurty s multifunkčním povrchem na internátě VOŠ a SŠT Na Skalce, kde byli účastníci kempu ubytování a tady se také stravovali. Zkušení trenéři obstáli jak po odborné tak i organizační stránce na jedničku. Středa byla stejně jako roky minulé nejnáročnější. Trénovalo se, odpočívalo, hrálo, strečovalo a stravovalo ve sportovním areálu v Rybníku, kde měli účastníci kempu k dispozici kompletní krásné sportoviště s osmi kurty (čtyři antukové a čtyři travnaté). Tento den se úžasně vyvedl a počasí všem přálo. Proběhli zde všechny naplánované tréninkové jednotky, turnaje a tradiční souboj frekventantů s lektory kempu. Pro celodenní osvěžení využily děti protékajícího čistého potoka přímo v areálu. Čtvrteční odpoledne patřilo regeneraci a odpočinku doplněné návštěvou krytého plaveckého bazénu.

Hned první den bylo jasné, že trenéři svým svěřencům, kteří byli rozděleni do devíti tréninkových skupin, nedají nic zadarmo. Zároveň je znát neutuchající chuť pracovat na sobě pod vedením špičkových trenérů, kteří se letos opět sešli ve skvělé sestavě a nutno podotknout, že tréninková energie vydržela celých pět dní. Děti a dospívající mládež odjížděla z kempu spokojená a se spoustou nových dovedností, zážitků a přátel. Je potřeba poděkovat všem zainteresovaným ať lektorům, lidem kolem ubytování, stravování a sportovišť, tak samotným frekventantům za jejich odhodlání, vedení VOŠ, volejbalistům z Rybníka, Romče a její obětavé obsluze restaurace na hřišti a trenérům, kteří se opět letos sešli ve skvělé sestavě a to jak starým trenérským pardálům se zkušenostmi s reprezentacemi a extraligovými zkušenostmi (Luban, Šmejky, Šilda, Pavka, Jarda, Ferda, Eva), tak novým mladým talentovaným lektorům a doufejme nástupcům (Maťa, Mates, Luky, Vojty, Kolouch, Pavel)

Tenhle kemp má prostě koule

„Na jednom tréninku, kterému jsem přihlížel, vidím trénovat Evu Brodyovou, která si svoji přirozenou autoritou získala dívky věku 15 let a z vedlejších kurtů se ozývají pokyny od Luboše Vašiny, Jirky Šillera, Pavla Starého, Jardy Nekoly, Ferdy Šrámka a děti tyto pokyny hltají a snaží se je bezchybně provést. J Tahákem pro kluky bylo trénování pod vedením Zdeňka Šmejkala. Sledoval jsem i několik tréninků mladých pušek Máti Vancla, Lukyho Vašiny, Matese Šmídla, Vojty Baumana, odchovanců šéfa kempu Luboše Vašiny a Matěje Koloucha, Pavla Horáka, kteří nápaditě pracovali se svými přidělenými skupinami. Nutno podotknout, že právě mladí nadějní a sympatičtí lektoři měli velkou popularitu především u něžnějšího pohlaví. „Vše fungovalo jako dobře namazaný stroj a všichni se výborně bavili a ještě se navíc něčemu novému přiučili“

Na závěrečném ukončení kempu sklidili všichni nekonečný aplaus a děkovačku od účastníků kempu. A k tomu milé překvapení v podání přednesu velice povedené básničky složené samotnými frekventanty o kempu a jejich lektorech. Je potřeba ještě jednou poděkovat všem, kteří se na možnosti pořádání kempu podíleli. Samotným lektorům, vedení a personálu VOŠ a VDA za vstřícnost a obětavost.

Reakce účastníků: Volejbalový kemp v Třebové …

Položil jsem si otázku, co pro mě tenhle kemp znamená? Znamená asi hlad po dobrých informacích, stejně tak jako po dobrých lidech. Znamená príma atmosféru a pohodu v děsivě rychlém soukolí běžného života. Znamená to vzpomínku na strach z trenérských zkoušek (zbytečně - mám to). Znamená to úplný začátek našeho oddílu, kdy jsme hráli s 15-ti hráči spíše plácanou než volejbal a tady byl první kontakt s volejbalovou metodikou.

Po osmi letech to je jako nostalgický návrat na místo činu. Proplouval jsem mezi trénujícími skupinami, koukal na jejich cvičení a poslouchal metodický výklad, občas jsem navštívil hlouček diskutujících o volejbalu, zašel na kávu … a vypadl mi z toho závěr: „Děláte, děláme to dobře - tak děkuji kluci a holky „z třebovského kempu“ za kvalitní začátky.

A začalo to slovy: „Nechtěl bys naučit pár kluků volejbal?“ … a kempem v České Třebové

Vážený pán Vašina, dievčatá prišli domov v poriadku, nadšené, plné volejbalových zážitkov a nových priateľstiev. Už teraz sa tešia na budúcoročný kemp u Vás pekný deň V.P.

Lubomír Vašina – autor projektu a metodik kempu