O děti z města Žamberk a jeho okolí se starala již tradičně dvě zařízení. SVČ ANIMO toto léto zrealizovalo 12 turnusů příměstských táborů s podporou MAS ORLICKO, které probíhaly i v okolních městech jako je Písečná, Červená Voda a Klášterec nad Orlicí nebo Helvíkovice. Některé tábory byly zaměřeny například na procvičování anglického jazyka zábavnou formou a jiné třeba zase na výtvarné činnosti nebo pohybové aktivity. Na všech táborech se děti podívaly na spoustu zajímavých míst, navštívily různá města a trávily co nejvíce času venku v přírodě. "„Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh táborů, a to zejména táborovým vedoucím. Dále poděkování náleží MAS ORLICKO za podporu při přípravě, podání projektové žádosti a následující podporu při realizaci. A samozřejmě Evropskému sociálnímu fondu za spolufinancování. Děkujeme!" uvedla Lucie Kluková ze SVČ Animo Žamberk.

MAS Orlicko

Další tábory pořádala Cesta pro rodinu, z.s., která vyplnila celých 8 týdnů prázdnin, celkem 8 příměstskými tábory pro mladší i starší děti. Některé z táborů byly výtvarně založeny a děti se mohly těšit například na výrobu sáčku na ovoce, domácí mýdlo, šperky, hudební nástroje a podobně. Pro zpestření děti také podnikly celodenní výlet. Na ostatní tábory bez specifického zaměření byly pro děti nachystány různé hry, soutěže, tvoření ale i návštěva hřišť, hry v přírodě, koupání v řece a celodenní výlety.

V Letohradě se s naší podporou letos pořádaly 4 turnusy Příměstských táborů Centra pod střechou pod záštitou Rodinného centra mozaika Oblastní charity ÚO. Tyto čtyři tábory byly specificky zaměřeny od sportu, přes výtvarku, po cestování časem, kdy byl každý z táborů zakončen výletem.

V České Třebové se o program pro děti staraly také dvě podpořené organizace. První z nich byl DDM Kamarád a jejich Letní příměstský tábor, který pro letošní rok zorganizoval s podporou MAS ORLICKO 8 táborů. Děti navštívily různá města v České republice ale prozkoumávaly třeba i zajímavá zákoutí v okolí jejich bydliště. Nabídka táborů byla různorodá, některé byly zaměřeny na sport, kde se děti věnovaly jak pohybu, tak potřebné regeneraci a učily se například i základy tejpingu. Jiné tábory byly zaměřeny spíše výtvarně, kde se vyřádily hlavně kreativní jedinci. Tam si děti mohly vyrábět různé řemeslné a výtvarné výrobky buď na památku, nebo pro potěchu někoho blízkého. Děti mohly navštívit i farmy, zábavní parky a různá muzea. V nabídce byly i tábory, které neměly konkrétní téma a děti tak zažily „od každého trochu“.

Druhý tábor v České Třebové byl Sportovní příměstský tábor v areálu TK v České Třebové, ve 2 turnusech, který se nesl v aktivním duchu. Jeho náplní byl především na tenis a jiné sporty a doplňoval volné týdny, kdy zrovna tábory nepořádal již výše zmíněný DDM Kamarád.

Denisa Buriánková, MAS Orlicko