„Každý zajímavý nápad, je pro nás na úřadě výzvou. Vítáme inovativní podněty a jsme pro život v obci a v jejím okolí stále rozvíjet a obohacovat“, říká starosta obce Ing. Petr Mareš, Ph.D.. Nová křížová cesta začíná v místní části Šanov u kostela a pokračuje podél pastvin a luk přes chráněný biotop až na vyhlášenou rozhlednu s názvem Křížová hora. Návštěvníci cestou projdou přes 14 zastavení s kapličkami. Každé z nich představuje jeden výjev z prožitého utrpení Ježíše Krista. 

Křížová cesta je unikátní tím, že jednotlivé výjevy představují uvnitř umístěné dřevěné sochy, které navrhl a ručně vyřezal místní řezbář pan Roman Bubák. Ten také stojí za tímto prvotním nápadem na obnovení křížové cesty, která zde již v minulosti byla. Řezbářství se pan Bubák věnuje celý život a místní krajinu pravidelně obohacuje svými sochami. Každý rok v rámci tradiční akce „Putování za písničkou“ vyřeže na prostranství před rozhlednou novou sochu, kterou si pak mohou místní dobrovolníci sami natřít. Nutno dodat, že sochy pan Bubák obci vždy daruje.

Čarodějnici rej v Červené Vodě
Zapálené kolo a hod vejci. V Červené Vodě se čarodějnice slétly pod kostelem

Projekt s názvem Společně do oblak byl realizován s česko-polskou spoluprací a výrazně finančně se na něm podílel Euroregion Glacensis. Stavebně akci realizovala firma Služby obce s.r.o., v čele s panem Pavlem Procházkou. „Jsme moc rádi, že se celou akci podařilo zrealizovat. A doufáme, že projekt zase o něco více spojí věřící se širokou veřejností“, říká Bc. Iveta Nováková, manažerka projektu.

Slavnostní otevření křížové cesty je naplánováno na 27. května od 14 hodin. Sraz je u kostela Nanebevzetí Panny Marie na Šanově. Součástí otevření bude od 16 hodin i mše svatá na Křížové hoře.