V případě Švabinského výstava prezentuje jeho tvorbu tzv. kozlovského období, tedy let 1895 – 1919, kdy sem umělec zajížděl. Rudolf Vejrych se v Kozlově zdržoval až do konce svého života (1939), časové vymezení jeho malířského a kreslířského vzorku je proto na výstavě limitováno až umělcovou smrtí. Každopádně vystavená kolekce nabízí oku diváka nejednu lahůdku.

Výstavním počinem unikátního rozměru je bezesporu prezentace Švabinského Babičky v šálu. Lavírovaná kresba z roku 1903, mistrovské dílo bravurního kreslíře, byla víc než sto let nezvěstná. Až koncem roku 2017 je získal do své sbírky soukromý majitel, díky jehož velkorysosti mohou dílo vidět i návštěvníci českotřebovské výstavy.

Tvorba Vejrychova je v kolekci zastoupena zátišími, krajinomalbou i figurálními výjevy. K pozoruhodným jistě náleží velkoformátový olej Náměstí v Litomyšli (Městská galerie Litomyšl), drobný svěží žánrový výjev Sedící kuřák zapůjčený soukromým majitelem a řada dalších.

Oba zmíněné výstavní prostory nabízejí zájemcům víc než stovku malířských, kreslířských a grafických prací dvou výrazných malířů. Naprostá většina přitom náleží soukromým sbírkám, jde tak o kusy – zejména v případě maleb a kreseb – které jsou k vidění jen vzácně. Byla by škoda nechat si tuto příležitost ujít.

Výstava v Městském muzeu Česká Třebová a Kulturním centru Česká Třebová potrvá do neděle 29. května 2022.

Ludmila Kesselgruberová