Vyhlašovatelem této soutěže je Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo zemědělství s podporou Pardubického kraje. Do sedmadvacátého ročníku se letos přihlásilo celkem 175 obcí v rámci České republiky, z toho 13 obcí v Pardubickém kraji.

 „Do soutěže jsme se přihlásili po dlouholetém váhání. Dříve jsem se nehlásili ne snad, že bychom měli nízké sebevědomí, ale proto, že byl v realizaci vždy nějaký velký projekt a my jsme si říkali, pojďme ho nejdříve dokončit a pak se přihlásíme do soutěže i s ním. I letos máme rozestavěné velké projekty, ale uvědomili jsme si, že s takovým přístupem bychom mohli čekat ještě dlouho. A tak jsme to letos poprvé zkusili. Máme obrovskou radost, ze získání Zelené stuhy“ říká starosta obce Ing. Petr Mareš, Ph.D. (bez politické příslušnosti)

Obec Červená Voda získala ocenění Zelená stuhaObec Červená Voda získala ocenění Zelená stuhaZdroj: Obec Červená Voda

 Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je mimo jiné snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova a jsme přesvědčeni, že se to daří. Získané ocenění poukazuje na dobré myšlenky, které nezůstávají jen na papíře, ale dokážeme je zrealizovat. Jsme přesvědčeni, že naše vítězství podpořily investice podporující ochranu životního prostředí (například projekt výstavby tůní – více o tomto projektu a fotogalerie zde Mokřad Březná | Červená Voda (cervenavoda.cz) ) nebo udržovaná prostranství uvnitř obce. Oceňujeme podporu Pardubického kraje, která není jen symbolická. Díky jeho finančnímu daru pro vítěze ve výši 450 tis. Kč budeme moci rozvinout další projekty nejen v této oblasti ochrany životního prostředí a péče o veřejná prostranství.

 Hodnotící komise navštívily obce včetně té naší v průběhu května a června a vybraly vítěze jednotlivých kategorií na krajské úrovni. Vítězové hlavní kategorie Zlatá stuha (Obec Suchá Lhota) a kategorie Zelená stuha (Obec Červená Voda) dále postupují ve svých kategorií do celostátních kol. Obec Červenou Vodu tak čeká v první polovině září hodnocení celostátní komisí a soutěžní srovnání s dalšími krajskými vítězi. Na prezentaci obce budeme mít přesně 90 minut a již nyní představení obce připravujeme.

Obec Červená Voda mimo tuto prestižní cenu Zelená stuha přijala ještě jedno významné ocenění – Zlatou cihlu v kategorii „Nové vesnické stavby“ a to za výstavbu nové Křížové cesty na Křížovou horu.

Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo 5. srpna 2023 v obci Suchá Lhota v Pardubickém kraji.