„Pardubický kraj domovy pro seniory nezřizuje, mezi příspěvkovými organizacemi máme jen jeden specializovaný, a to v Přelouči. Naprostou většinu domovů tedy zřizují města a obce. A protože o situaci na Žamberecku víme, zajistili jsme, aby nově vzniklá lůžka mohla být zařazena do krajské sítě sociálních služeb a spolufinancována prostředky ze státního rozpočtu,“ řekl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pardubického kraje Pavel Šotola, který o situaci jednal s vedením města Žamberk.

„Pro naše město s investicemi kolem 25 milionů ročně je stavba Domova pro seniory za 300 milionů nereálná,“ uvedl starosta Žamberka Jiří Mencák. „Proto se díváme po jiných možnostech a hledáme spolupracujícího investora.“

V Žamberku za posledních 30 let už ztroskotalo několik plánů na vznik Domova pro seniory na různých místech. „Nyní máme připravený pozemek za Albertinem s tím, že by domov mohl využívat například kuchyň nebo prádelnu v Albertinu a tím by se vzájemně snižovaly náklady,“ vysvětlil místostarosta Ondřej Jireš. Město připravuje vypsat na investora výběrové řízení. V současné době musí využívat klienti lůžka v širším okolí, několik sociálních lůžek má i Odborný léčebný ústav Albertinum, příspěvková organizace Pardubického kraje.

„V Žamberku na druhé straně velmi dobře fungují terénní a ambulantní služby pro seniory a další potřebné občany. Ty zde provozuje Centrum sociální péče města. Poskytuje služby jak lidem bydlícím v městském bytovém domě zvláštního určení, tak i v domácím prostředí v okruhu 20 kilometrů. Jsou příkladní v tom, že se soustředí pouze na odbornou pečovatelskou činnost, ve které se stále vzdělávají a tak opustili činnosti, které s péčí přímo nesouvisí, například se jedná o správu budov, komerční úklid či rozvoz obědů,“ ocenil Pavel Šotola.

„Staráme se o lidi bez ohledu na věk a diagnózu, nyní jsou ve věku od 22 do 101 let. Pokud je možné, aby klienti zůstali ve svém prostředí, snažíme se to ve spolupráci s rodinou a zdravotníky zajistit. Proto jsme prodloužili i naši provozní dobu a často jsou rodiny překvapené, jak to jde s naší pomocí zvládnout,“ konstatovala ředitelka Miroslava Krajčírová.

Centrum, které nedávno oslavilo 30 let, může využívat k různým činnostem i společné prostory penzionu, jako společenskou místnost, kapli, tělocvičnu či tvořivé dílny. Klienti se tu setkávají s dětmi, mají zde různé programy a mohou trávit i společný čas.

Ředitelka Centra poděkovala Pavlu Šotolovi i za funkčnost krajských dotací: „Jsem ráda, že krajský systém zohledňuje aktuální potřebu služeb a motivuje nás k dalšímu rozvoji. To není zdaleka běžné,“ dodala Miroslava Krajčírová.

Zuzana Nováková, mluvčí Pardubického kraje