Působivý úplněk ozdobil červnovou noc

Dne 14. června 2022 ozdobil po setmění noční oblohu jeden z nejjasnějších úplňků roku. Díky tomu, že se Měsíc ocitl na své oběžné dráze nejblíže Zemi (v tzv. přízemí), zdál se být pozorovatelům větší a jasnější oproti úplňkům běžným, zejména brzy po jeho východu nebo těsně před západem. K obdobné situaci dojde letos ještě 13. července a 12. srpna. Na působivý astronomický jev zachycený bez stativu se podívejte ve fotogalerii. Hana Vincenciová