Příchozí měli tradičně možnost si zde vyzkoušet, jak se osobám se zdravotním postižením ve městě žije. Vyzkoušet si také mohli různé kompenzační pomůcky, podrobně se seznámit s poskytovanými službami nebo zakoupit výrobky klientů sociálních zařízení.

Zdroj: Youtube

Součástí dne byla vystoupení klientů sociálních organizací.

Lukáš Prokeš