Jedná se opravdu o výjimečnou ukázku více než stovky historických betlémů, mezi nimiž je takřka polovina betlémů od králických řezbářů. Záměrem realizátora je připomenutí předválečné masivní výroby betlémů na Králicku, a s tím spojené i řezbářské řemeslo, které mělo v Králíkách i vlastní řezbářskou školu. Nejmladším betlémům je kolem 50ti let, desítky betlémů jsou však staré 80, 100 i 200 let. Zajímavostí je sto let starý pohyblivý betlém, u kterého byl při opravě díky skrytému nápisu na použitém prkénku po dvaceti letech zjištěn jeho tvůrce. Ozdobou výstavy jsou i betlémy s třiceticentimetrovými figurami.

Výstava by měla být otevřena v areálu Muzea řemesel v Letohradě od 18. do 31. prosince 2021, v čase od 10.00 do 17.00 hodin, s výjimkou zavíracích dnů muzea (24. a 25. prosince). K případné návštěvě je vhodné využít i dopoledních hodin, aby v odpolední špičce nedocházelo z hlediska povoleného počtu návštěvníků k nějakým omezením.

Ondřej Vicenec