Náklady na stavbu tehdy činily 40 milionů korun. Každý z kamenů, který byl na stavbu hráze použit, byl ručně očištěn ocelovým kartáčem, aby tlak vody na stěnu přehrady nevymlel nečistoty z kamenů a tím nedocházelo ke vzniku skulinek, které by se zvětšovaly a způsobovaly netěsnost přehrady. Kámen na stavbu byl těžen v přilehlých lomech.

Tipněte si správnou odpověď, vybírat můžete ze tří možností: