Na závodníky čekala 510 metrů dlouhá slalomová trať. Slalomové minikáry jsou jednomístná, dvoustopá, čtyřkolová vozidla, pohybující se pouze silou gravitace. Závodníci jsou rozděleni do šesti věkových kategorií. V nejnižší kategorii M-1 startují děti ve věku 4 až 8 let. Další kategorie jsou členěny zhruba po čtyřech letech, takže dospělí jezdci od 21 let výše obsazují nejstarší kategorii M-5.

Zdroj: Youtube

Přehled závodníků a kompletní výsledky naleznete zde: http://minikaryvo.sweb.cz/vysledky.htm.

Lukáš Prokeš