V Hernychově vile jsou v únoru a březnu připraveny následující besedy:

10. února Jana Voleská: Bratři Stránští – Vynálezy bratří Stránských
24. února Veronika Bílek Fadrná: Pozoruhodný život Karla Bíny
10. března Tomáš Šmilauer: Zlomky z velké mozaiky. Povídání o Janu Steklíkovi
24. března Marie Macková: Zapomenutý starosta František Fiala

Začátek přednášek vždy v 17.00 hodin se vstupným 30 korun.

Zdroj: Youtube

Lukáš Prokeš