Nedělní koncert zahájilo vystoupení sboru Vox coloris Gymnázia Ústí nad Orlicí. Vyvrcholením tradičního koncertu, který se v kostele konalpo dvouleté přestávce již po čtrnácté, byla Česká mše vánoční „Hej, mistře!“ od Jana Jakuba Ryby v podání smíšených pěveckých sborů Alou Vivat Ústí nad Orlicí, Familia Cantorum Letohrad, Cecilské hudební jednoty Ústí nad Orlicí a Campanula Dolní Dobrouč.

Zdroj: Youtube

V našem městě sbírku pořádá Oblastní charita Ústí nad Orlicí, která organizovala koledování ve všech částech města. Výtěžek dvacáté třetí Tříkrálové sbírky je určen především na podporu charitních služeb v našem regionu. Oblastní charita Ústí nad Orlicí zaměstnává na 150 lidí a v celém okrese poskytuje téměř dvě desítky služeb lidem všech generací. Služby Oblastní charity využívají mladí i staří – lidé čelící nemocem a zdravotním potížím, chudobě či samotě. Také v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci charitní služby na Orlickoústecku meyi které patří například sociálně terapeutické dílny, Centrum Pod střechou a činnost jeho služeb, pečovatelskou službu, domácí hospic Alfa-Omega, rodinná centra, sociální rehabilitaci, nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší a řadu dalších.

Lukáš Prokeš