V letošním programu vystoupili varhaníci Ondřej Vávra, Lenka Brázdilová, Petr Novotný, Ivan Kozák a Filip Šťovíček. Mezi chrámovými sbory nechyběla domácí Cecilská hudební jednota a dále Carmina Sacra Nový Bydžov a Musica in Corde, Pravoslavný sbor katedrály sv. Cyrila a Metoděje Praha, Kobylský vokální ansámbl Kobylí na Moravě a Olio Olomouc.

https://www.youtube.com/watch?v=qyo9IkVAuCQ

V rámci letošního ročníku festivalu byla sloužena také slavnostní mše svatá se společným zpěvem sborů a podvečer zakončil varhanní a klavírní koncert v podání Tatiany Pernetové a Daniela Knut Perneta.

Lukáš Prokeš