Přehlídka Akademie 2023 byla složena ze dvou programových bloků, ve kterých vystoupili žáci a uživatelé speciálních škol a stacionářů z Ústí nad Orlicí, Vysokého Mýta a Žamberka, kteří často trpí tělesným nebo mentálním postižením.

Zdroj: Youtube

Program přehlídky byl velmi rozmanitý a zahrnoval zpěv, tanec nebo divadlo. Publikum mohlo také obdivovat výstavu výtvarných prací žáků. Publikum tvořili převážně spolužáci a ostatní uživatelé, přesto byla pro návštěvníky příležitostí seznámit se s různorodými uměleckými projevy mládeže se speciálními potřebami.

Akademie 2023 byla skvělou příležitostí pro žáky a uživatele, aby se mohli prezentovat před svými vrstevníky a získali zkušenosti s vystupováním před publikem a zároveň rozvíjet své umělecké schopnosti navzdory svým omezením.

Lukáš Prokeš