Akce se konala pod záštitou ministryně obrany České republiky Jany Černochové a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Resort obrany reprezentoval vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie Jan Jireš, ředitel odboru pro válečné veterány a válečné hroby MO plukovník Robert Speychal, ředitel Agentury logistiky brigádní generál Jaroslav Jírů a další pozvaní hosté. V průběhu dne se konaly pietní ceremonie. Hosté si připomněli žamberského rodáka generálmajora in memoriam Josefa Knopa, který bojoval ve Francii a ve Velké Británii, byl velitelem 2. praporu 1. čs. samostatné brigády na dukelském bojišti.

Na statku rodiny Žabkových následovala vzpomínka na paraskupinu Barium. Její členové nadporučík dělostřelectva Josef Šandera, radiotelegrafista četař Josef Žižka a dešifrant četař Tomáš Býček měli za úkol znovunavázání spojení s domácím odbojem, předávání zpravodajských informací do Londýna a vytvoření ozbrojené skupiny, která by zahájila povstání. Na farmě působili až do 16. ledna 1945, kdy si pro ně přišlo gestapo. Paraskupina Barium je považována za jednu z nejúspěšnějších paraskupin vyslaných za druhé světové války z Velké Británie.

„Važme si těchto lidí, ctěme je, protože bojovali a padli za nás, za naši svobodu,“ shrnul ve svém projevu badatel a historik Vladislav Severin.

Na louce Pod Suticí v Žamberku – Polsku se návštěvníci seznámili s vojenskou technikou (Toyota Hilux, T-810) i historickými a moderními ručními zbraněmi. Dále si zájemci prohlédli munici a výstroj. Součástí programu byla prezentace rakovnické jednotky MCTs (Movement Control Teams), která zabezpečuje přepravu osob, vybavení a zásob z místa vykládky do místa určení během vojenských operací. V areálu se představily také kluby vojenské historie v dobových táborech s polní kuchyní i bohatou sbírkou zbraní a výstroje. K vidění byly historické vojenské automobily, motocykly i obrněný transportér Bren Carrier.

Denisa Vernerová