Své zástupce se zájmem o studium maturitních oborů praktická sestra a sociální činnost vyslal rekordní počet patnácti základních škol. Než se natěšené děti pustily do připravených aktivit, čekalo je slavnostní zahájení v sousední ZUŠ Jaroslava Kociana. Hosty slavnostního zahájení byli také místostarosta Ústí nad Orlicí Jiří Preclík, vedoucí odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje Martin Kiss a náměstkyně ošetřovatelské péče Orlickoústecké nemocnice Hana Maršíková.

Vysoký počet aktérů přinutil organizátory ZDRAVOhrátek, aby rozšířili obvyklý počet šesti speciálních stanovišť na osm. Školáci postupně absolvovali tříhodinovou cestu rozděleni do malých skupinek a do plnění připravených aktivit se všichni zapojovali. Získali tak přehledný obrázek nejen o náplni oborů a konkrétních úkonech, ale také informace o zázemí školy, vybavení učeben i velké části pedagogického sboru.

Žáci postupně navštívili ambulanci a pohlédli si sanitku Českého červeného kříže, zabývali se prevencí AIDS, problematikou stáří či zdravého životního stylu a vyzkoušeli si základy první pomoci, a to i v terénu, nebo terapie v praxi. Na každém pracovišti museli splnit určitý úkol a na jeho základě získali indicii nutnou pro sestavení tajenky křížovky, která zněla: „Začni s námi studovat praktickou sestru.“

Odborné dovednosti nejlépe zvládl kombinovaný tým ZŠ Jiráskova z Vysokého Mýta a ZŠ Mistra Choceňského z Chocně. Ve vědomostním kvízu Hej Ty, víš to?! zvítězila sestava ZŠ A. Jiráska z Lanškrouna a ZŠ Horní Čermná.