Děti si během lekce vyzkouší různé aktivity, díky kterým si trénují jemnou a hrubou motoriku, rozvíjí kreativitu a představivost.Cílem hry je poskytnout dětem příležitost pro objevování, experimentování a rozvoj smyslových dovedností.

Hry mají také terapeutický a relaxační účinek. Pomáhají dětem se zklidnit, a také podporují jejich emoční a sociální vývoj.

Smyslohrátky probíhají v Taneční škole 1 x za 14 dnů a na lekci je potřeba si místo zarezervovat na facebooku skupiny Smyslohrátky - TŠČT.

Šárka Prossová
Taneční škola Česká Třebová